Dentoalveolárna chirurgia

 Domov / Dentoalveolárna chirurgia

Výkony dentálnej chirurgie

  • Komplikované extrakcie zubov a zubných koreňov
  • Chirurgická extrakcia zubov múdrosti
  • Resekcie hrotu zubného koreňa
  • Egalizácia – zarovnanie kosti
  • Frenulectómia – odstránenie uzdičky na hornej pere
  • Prehĺbenie vestibula

Nie každý lekár má skúsenosti s náročnejšími chirurgickými výkonmi.


Poskytujeme možnosť chirurgického ošetrenia aj pacientom, ktorí nie sú v našej evidencii a nemusia tým meniť svojho zubného lekára, s ktorým sú spokojní.